Płatności

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

  1. przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 73 1050 1849 1000 0092 3290 8401 (ING Bank Śląski) w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
  2. płatność online - przedpłata online przelewem bankowym, BLIK-iem, kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności dostarczanym przez operatora płatności, tj. Cashbill S.A., ul. Jana III Sobieskiego 2, 40- 082 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP: 6292410801, dla której wysokość kapitału zakładowego jest równa wysokości kapitału wpłaconego i wynosi 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych, zero groszy). Cashbill decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 maja 2013 r. otrzymała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej i została wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP10/2013,
  3. płatność ratalna - system ratalny obsługiwany przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140, o kapitale zakładowym 876.833.400,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) opłaconym w całości, posiadająca zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzja nr 66).
  4. płatność gotówką za pobraniem u kuriera - opcja płatności dostępna w przypadku zamówienia Towaru, polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze Towaru do wartości 5 tysięcy złotych.
  5. płatność gotówką przy odbiorze osobistym - dotyczy odbioru osobistego od Sprzedawcy, po wcześniejszym umówieniu, w godzinach pracy w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy: Berest 98, k. Krynicy oraz przy ul. Nawojowskiej 38 w Nowym Sączu.

jeździki dla dzieci

sklep narciarski

Porady fachowców

Sprzęt na raty

montujemy i regulujemy zakupione rowery

Profesjonalny serwis rowerowy

Newsletter

Bądź zawsze
na czasie